0909.379.392

CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIÊN ĐƯỜNG – Q9

Hiện tại mình đang có các mặt bằng mặt tiền đường ở các trục đường,
– Lê Văn Việt, Lò Lu, Nguyễn Xiễn, Đặng Văn Bi, Man Thiện, Xa lộ Hà Nội – Song Hành

Giá:  < 80.000 triệu
Diện tích: > 100m2
Vị trí: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Danh mục:
.
.
.
.